Başarıyı yönetmek başarıyı yakalamaktan daha zordur!

Başarı Yönetimi, mezun ve mezun adaylarımızın sürdürülebilir başarıya ulaşmaları için öncelikli olarak kişisel ve mesleki gelişimin üst düzeyde tutulduğu, kişisel durum analizinin bir yöntem haline getirildiği  bireysel yönetim ve uzun vadeli bir dinamizm oluşturmak üzere yapılan çalışmalardır.

Temel anlamda kariyer, bireyin yaşamı boyunca bir iş  alanında ilerlemesi,uzmanlık ve beceri kazanması anlamına gelmektedir. Günlük yaşamda ise ilerleme, meslek ve iş hayatı, başarı, bireyin iş hayatı boyunca üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimler sürecidir.

Kariyer Yönetimi, sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması, mesleki eğitim-seminerlerinin duyurulması, performans değerlendirilmesi,  iş deneyimlerinin artırılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümüdür.

Kariyer yönetimi ile bireyin motivasyonunu artırılarak, işinde başarılı ve verimli olmasını sağlanır ve bu sayede çalışanın çalıştığı organizasyona bağlılığını artırır. Bu nedenle kariyer yönetiminin hem birey hem de gelecek planlamaları için önemli faydaları vardır.  Kariyer geliştirme çalışmaları sayesinde bireylerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirerek ulaşmak istediği stratejik hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmaları sağlanır.